NORCONSULT AHEADVår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfun
n

Bispevika er den neste delen av Bjørvika som Oslo S Utvikling (OSU) skal forvandle til et pulserende byrom med leiligheter og restauranter. Norconsult er rådgivende ingeniør. Ill.: Oslo S Utvikling AS

4 000

Medarbeidere

20 000

Prosjekter

5 326

Omsetning 2018 (MNOK)

Norconsult er Norges største og ledende tverrfaglige rådgivningsbedrift innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Med våre 4 000 medarbeidere er vi engasjert i over 20 000 store og små prosjekter. Vi er en pådriver for bærekraftige og kreative løsninger når vi utvikler morgendagens samfunn. Heldigitale leveranser er vårt førstevalg.

Norconsult har utarbeidet byggeplan for den nye bybrua i Flekkefjord. Brua gir sikre forhold for myke trafikanter, samt en avklart løsning for båttrafikk under brua. Foto: Statens vegvesen Region Sør


Forretningsidé

Norconsult sikrer optimal kvalitet i kundenes plan- og byggeprosjekter gjennom verdiøkende rådgivningstjenester.


Visjon

Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene.


Misjon

Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn.