I nesten 100 år var Strandsaga et industriområde. I alle disse årene var området fullstendig utilgjengelig for lokalbefolkningen.

Ringsaker kommune ville åpne området for publikum, og den gjengrodde industritomten har gjennomgått en fullstendig transformasjon.

Ringsaker kommune ville åpne området for publikum, og den gjengrodde industritomten har gjennomgått en fullstendig transformasjon.

Mjøsparken er nå Innlandets mest populære offentlige friområde, som inviterer til aktivitet og varierte opplevelser i strandsonen for folk i alle aldre. Norconsult har ledet arbeidet med å utforme parken.

Nytt friområde på nedlagt industritomt

Norconsult ble tildelt et begrenset landskapsoppdrag på området i 2016. Landskapsprosjektet skulle opprinnelig være lite, men det ble etter hvert tydelig at kommunen ønsket noe mer. Dette ble starten på et langsiktig og spennende samarbeid mellom Norconsult og Ringsaker kommune.

– I kommunen har vi jobbet med Mjøsparken i ti år. Idéen for hvordan området kunne brukes lå der. Gjennom et godt og tett samarbeid med Norconsult, har vi lykkes med å skape et fantastisk anlegg som virkelig gir kommunen den «x-faktoren» vi har ønsket oss, sier Jørn Strand, rådmann i Ringsaker kommune.

Jørn Strand, rådmann i Ringsaker kommune, forteller om noen av grunnene til å besøke Mjøsparken.

Mjøsparken er en viktig brikke i arbeidet med å tiltrekke seg både næringsliv, turister og flere innbyggere til kommunen. Med kommunens store visjoner for området, hentet Norconsults prosjektleder, Morten Quist-Hanssen, inn flere landskapsarkitekter. Disse tilførte prosjektet ulik kompetanse, og bestod av både fagpersoner med lokal tilknytning og fra Norconsults kontorer andre steder i landet.

– De nye landskapsarkitektene hadde erfaring fra prosjekter med andre typer byrom, parker og havneanlegg. Dette tilførte ny kunnskap, visjoner og perspektiver, og ny energi inn i prosjektet. Kombinert med den lokale kunnskapen og de gode relasjonene, fikk vi et helt unikt team som utrettet – om ikke mirakler – så i alle fall veldig imponerende arbeid, sier Quist-Hanssen.

Norconsults prosjektleder på Mjøsparken, Morten Quist-Hanssen, snakker om prosessen.

Hovedgrepet i parken, «perler på en snor», gikk ut på å dele inn parken i ulike rom for å tilby et mangfold av muligheter og opplevelser for alle. – På det meste var vi åtte landskapsarkitekter som jobbet med hvert vårt område, i team på to. Slik fikk hver del av parken sitt særpreg, samtidig som vi sikret en rød tråd, sier Kjetil Espedal, landskaparkitekt i Norconsult som står bak Oslos nye bystrand Operastranda.

Mens Mjøsparken ble etablert, bygget Nye Veier ny firefelts E6 med rasteplass og parkeringsplasser, og Mjøstårnet ble reist. Mjøsa har flere meters høydeforskjell mellom sommer- og vintervannstand, og det er isgang og flom. Alt dette har komplisert etableringen av Mjøsparken, og utløste et behov for spesialkompetanse for å sikre brygger, promenader, fontene og bruer mot naturens krefter.

Mjøsparken har i dag områder for lek og aktivitet for folk i alle aldre. Det er sparkesykkel- og skateanlegg, basketballbane, bordtennisbord og sandvolleyballbane for de aktive. Petanquebane, Mjøspromenade og sansehage med blomster og lukter for de bedagelige, og lekepark med mini-zipline, sand- og vannlek samt klatrestativer for barn. Det er etablert en flott badestrand med brygge samt badebinge tilrettelagt for de med nedsatt funksjonsevne. Familier kan tilbringe hele dagen i parken med grillplasser, toalettbygg, ladestasjon for el-sykler, benker, og solsenger.

– Det er et udiskutabelt faktum at Mjøsparken har kostet en god del å både prosjektere og bygge, men så har det også blitt et helt annet område enn det vi så for oss opprinnelig. Jeg tror det er helt umulig å beregne hvilken verdi dette området har i dag, både for innbyggerne, tilreisende, kommunen og private aktører i umiddelbar nærhet til parken. Ringsaker kommune har fått et helt unikt tur- og rekreasjonsområde som vi vil ha nytte og glede av i mange tiår fremover, sier Jørn Strand.

Norconsults podcast

Vil du vite mer om prosjektet Mjøsparken? I Norconsults podcast Prosjektkontoret snakker vi med Jørn Strand, rådmann i Ringsaker kommune og Morten Quist-Hanssen, seniorrådgiver ved Norconsults kontor på Hamar.