Norconsult har stått for prosjektering av den nye Vestfløyen i Martina Hansens Hospital i Bærum. Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Sykehuskompetanse i verdensklasse

I dag har Norconsult en ledende posisjon innen sykehus­sektoren og er, eller har vært, involvert i flere store sykehusprosjektene i Norge: Sykehusene i Førde, Drammen, Narvik, Hammerfest og Kirkenes, Martina Hansens Hospital i Bærum og nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo.

Norconsult har stått for prosjektering av den nye Vestfløyen i Martina Hansens Hospital i Bærum. Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Sykehus- kompetanse i verdens- klasse

I dag har Norconsult en ledende posisjon innen sykehus­sektoren og er, eller har vært, involvert i flere store sykehusprosjektene i Norge: Sykehusene i Førde, Drammen, Narvik, Hammerfest og Kirkenes, Martina Hansens Hospital i Bærum og nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet i Oslo.

På få år har Norconsult opparbeidet seg en solid posisjon i sykehusmarkedet, helt i tråd med våre ambisjoner. Suksessoppskriften har vært en klar strategi med konkrete tiltaksplaner, en solid forankring av satsningen hos ledelsen, målrettet arbeid med å utvikle kompetanse, og rekruttering av personer med spisskompetanse innen verktøy som BIM.

Oppkjøpet av Nordic – Office of Architecture i 2018, et arkitektselskap med en allerede solid sykehus­portefølje, har gitt sterke synergier og bidratt til ytterligere vekst og styrket posisjonering. Summen av det målrettede arbeidet har gitt positive resultater.

Tverrfaglig prosjektering krever samhandling, og flere byggherrer stiller krav til samlokalisering. På mange av sykehusprosjektene våre sitter vi samlokalisert med andre aktører på prosjektet, som Nye UNN Narvik sykehus, nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet, nye Førde sjukehus og Nye Hammerfest sykehus.

Nye Førde sjukehus (somatikk og psykisk helsevern)

Entrepriseform: Prosjekteringsgruppe i felles kontrakt - totalentreprise med samspill etter forprosjekt Kunde: Helse Førde HF, Åsen & Øvrelid AS, Veidekke Entreprenør AS Norconsults fag: Alle fag med Nordic – Office of Architecture som arkitekter

Nye Drammen sykehus

Entrepriseform: Prosjekteringskontrakt med Helse Sør-Øst RHF Utførelsesentreprise og totalentreprise med bygging og utførelse Kunde: Helse Sør-Øst RHF og Rambøll Norconsults fag: RIB, RIG, RIBr, RIAKU. Prosjektsamarbeid med Rambøll, LINK arkitektur AS med Ratio arkitekter og Bølgeblikk arkitekter

Nye UNN Narvik sykehus

Ca. 27 000 m2 totalt areal, inkl. akuttsykehus med alle funksjoner og ca. 7000 m helsehus Entrepriseform: Totalentreprise med samspill og forprosjekt Kunde: HENT AS Norconsults fag: RIAKU, RIBr, RIE, RI-IKT, RIV og RI veg. Rambøll som underleverandør, Arkitema Architects AS

Nytt klinikk- og protonbygg på Radium-hospitalet i Oslo

Det nye klinikk- og protonbygget vil blant annet huse Norges første protonterapisenter. Protonterapi er en helt ny og mer skånsom kreftbehandlingsform sammenlignet med dagens behandlingstilbud, og dette er ett av to protonterapisentre som bygges i Norge.

Norconsult har bidratt med arkitekt- og rådgivende ingeniør­tjenester for utarbeidelse av forprosjektet, og er av Helse Sør-Øst RHF tildelt oppdraget med detaljprosjekteringen av det nye klinikk- og protonbygget der Norconsult er hoved­leverandør på alle fag.

Forventet ferdigstilling av klinikk- og protonbygget er i 2024 og byggetomten er svært trang med krevende grunnforhold. Sykehuset skal være i full drift under hele bygge­perioden, noe som bidrar til en utfordrende byggefase. Også de tekniske utfordringene i prosjektet stiller strenge krav til presisjon og kompetanse.

Helse Sør-Øst RHF og Norconsult legger til grunn at prosjektet skal gjennomføres som et heldigitalt prosjekt med fullintegrert BIM-løsning. Tradisjonelle tegninger erstattes av et heldigitalt arbeidsunderlag, der BIM-modellen knytter alt relevant ­prosjekterings- og produksjonsunderlag sammen.

Nye Hammerfest sykehus

Totalt ca. 32 000 m2 akuttsykehus med alle funksjoner inkl. arealer for kommunen og UiT Entrepriseform: Totalentreprise med samspill fra og med forprosjekt. Forventet oppstart detaljprosjekt våren 2020 Kunde: CONSTO AS Norconsults fag: RIE, RI-IKT og RIV, LINK arkitektur AS

Nye Kirkenes sykehus

Komplett akuttsykehus ca. 20 000 m2, tatt i bruk høsten 2018 Entrepriseform: Prosjekteringsgruppe i felles kontrakt Totalentreprise med samspill fra detaljprosjektet Kunde: Finnmarkssykehuset HF, Cadolto Fertiggebäude, Kirkenes Byggservice Norconsults fag: Alle fag unntatt ARK, IARK, PGL og LARK Momentum arkitekter

Martina Hansens Hospital, Bærum

Ca. 5 000 m2 ny sykehusfløy (tatt i bruk høsten 2020) Entrepriseform: Prosjekteringsgruppe i felles kontrakt. Generalentreprise Kunde: Martina Hanssens Hospital Norconsults fag: Alle fag unntatt ARK, SØK, IARK og PGL Ratio Arkitekter