Norconsult har bidratt med prosjektering av nye Glommasvingen skole i Sør-Odal, et fremtidsrettet skolebygg i massivtre. Skolebygget har oppnådd BREEAM Very Good og er klassifisert som passivhus. Kunstneren bak glassutsmykkingen av klatretårnet ved Glommasvingen skole er Jenny Alnæs. Ideen bygger på naturmystikk og er lokalt forankret med ­referanser til skog, tømmerfløting og vannveier.

Solid posisjon innen skole- og undervisningsbygg

Mange tenker at et byggeprosjekt starter med selve byggingen, men det kan ligge mange års planlegging bak før spaden stikkes i jorden. Norconsult har en egen skoleavdeling som bistår skoleeier for at idéfasen skal gi gode og tydelige rammer for videre prosess - uten å legge føringer som begrenser muligheter og innovasjon.

Planleggingen av en ny skole starter gjerne med behovsanalyser og fremskrivninger av elevtall: Hvilke behov skal en skole dekke, hvor mange elever skal den ha plass til – nå og i mange år fremover? Og når må den stå ferdig? Den første fasen handler altså om idéen om den nye skolen.

De dyreste arealene er de som ikke brukes

Areal- og funksjonsprogrammering legger grunnlaget for kalkylen, og omfatter planlegging av skolens areal på detalj­plan: Hvor mange og hvor store rom skal man bygge, hvor ofte skal rommene brukes og hvor mange skal det være i hvert rom.

De dyreste arealene er de som ikke brukes, derfor vil man ikke bygge for stort. Samtidig skal en modellering av den nye skolens timeplan sikre at man heller ikke bygger for trangt.

For å avdekke behov og bruk, avholdes brukermøter med oppvekstsjef, lærere og skoleadministrasjon, i tillegg til representanter for brukerne (lærere og andre ansatte, elever, hovedverneombud og tillitsvalgte). Foreninger som ­Handikapforbundet involveres for å sikre universell utforming. På Glommasvingen skole, som Norconsult prosjekterte i Sør-Odal, avdekket brukermøter at kommunen lenge hadde ønsket seg en kinosal.

Ved relativt enkle grep utredet og definerte Norconsult en løsning som gjorde at kommunen nå har kinosal på kveldstid, i samme areal som blir brukt som spiseområde for elevene på dagtid.

Mange moderne skolebygg planlegges etter samme prinsipp: Bygget skal være fleksibelt, og sikre sam- og flerbruk. Eksempelvis bygges mange skoler med tilknyttede flerbrukshaller som kan benyttes av idrettslag og foreninger utenfor skolens åpningstider. Dette gir mer nytte per kvadratmeter og er bærekraftig.

Anna Sundström

Sävehuset, Gotland, Sverige

Sävehuset er en del av Wisbygymnaset, bygget på begynnelsen av 1970-tallet. Behovet for oppgradering av den 13 000 kvm store bygningen var omfattende, og det ambisiøse rehabiliterings­prosjektet ble betraktet som et nybygg – på eksisterende ­konstruksjon. I 2018 vant Sävehuset Gotlands Arkitekturpris, og i 2020 ble det kåret til årets Miljøbygg i Sverige. Entrepriseform: Utførelsesentreprise Kunde: Region Gotland Norconsults fag: Arkitektur og landskap

Spinn Arkitekter

Voldsløkka skole, Oslo

Rehabilitering av vernet bygning fra 1918 og nybygg på ca. 10 000 m2. Ungdomsskole for 810 elever med åtte paralleller per trinn med kultursal og kulturskole. Undervisningsbyggs første plusshus. Entrepriseform: Totalentreprise Kunde: Oslo kommune, Undervisningsbygg Oslo KF Norconsults fag: RIB, RIV, RIE, RIBr, RIG, RIVA, RIAk, RIMg, RIBfys, RIEn, RIM, RIVei, ITB, KP, RIScene og BIM. Våre skoleplanleggere har bistått Oslo kommune Utdanningsetaten med utarbeidelse av standard areal- og funksjonsprogram for alle grunnskoler i Oslo.

Norconsult

Glommasvingen skole, Sør-Odal

Skolebygget har bærende vegger og dekke i massivtre, solceller på taket, har oppnådd BREEAM Very Good og er klassifisert som passivhus. Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag Kunde: Backe Romerike AS Norconsults fag: RIA, RIBfy, RIM og BREEAM AP. Våre skole­planleggere har bistått Sør-Odal kommune med utredning av skolestruktur, brukerprosesser og utarbeidelse av areal- og funksjonsprogram for ny sentralskole, kinosal og idrettshall.

Nye Aspåsen skole – ny barneskole og kulturskole i Bodø

Aspåsen skole fra 1967 ble først brukt som skole og samfunnshus, og siden som kulturhus med konsert- og teatersal. I 2014 besluttet kommunen å bygge skolen om til kombinert barneskole og kulturskole. Norconsult har stått for detaljprosjekteringen.

Aspåsen skole var et svært moderne bygg for sin tid, og det karakteristiske uttrykket er ivaretatt under ombyggingen. Bygget inngår i Bodø kommunes verneplan, og eksteriøret er underlagt bygningsvern. Oppdraget omfatter ombygging og totalrenovering av eksisterende bygg med nye opphengte, innskutte arealer over byggets åpne kjerne samt to nye tilbygg. Totalt utgjør dette 11 300 m2.

Komplekse bæresystemer og akustikk

En vesentlig del av byggets arkitektur utgjøres av et svært komplekst bæresystem som er bevart i forbindelse med ombyggingen. Etasjene er utkragede og bæres av flagg­konstruksjoner som holdes sammen av gitterdragere i taket.

Det er gjennomført en total gjennomgang av byggets bæreevne og statikk i forbindelse med etablering av nye strukturer og åpninger. Ønsket om mye åpenhet og glass har utløst behov for fraviksløsninger på rømningsveier med spesielle rømningssimuleringer for å dokumentere ­personsikkerhet.

En vesentlig del av byggets arkitektur utgjøres av et svært komplekst bæresystem som er bevart i forbindelse med ombyggingen. Etasjene er utkragede og bæres av flagg­konstruksjoner som holdes sammen av gitterdragere i taket.

Det er gjennomført en total gjennomgang av byggets bæreevne og statikk i forbindelse med etablering av nye strukturer og åpninger. Ønsket om mye åpenhet og glass har utløst behov for fraviksløsninger på rømningsveier med spesielle rømningssimuleringer for å dokumentere ­personsikkerhet.

Bygget inneholder mange øvings- og musikkrom som tilhører kulturskolen. Å innfri strenge krav til lydisolasjon og rom­akustikk i slagverksrom, dramarom og bandrom i et bygg fra 1967, har vært en spennende utfordring for Norconsults akustikere. Nye Aspåsen skole åpnet i 2021, og har plass til ca. 525 elever.

Nye Aspåsen skole, Bodø

Ikonisk skolebygg fra 1967, totalrenovert med vekt på material­gjenbruk, gjenbruk av bæresystemer og bærekraftige løsninger. Entrepriseform: Totalentreprise Kunde: Gunvald Johansen Bygg AS. Byggherre: Bodø kommune. Norconsults fag: ARK, RIB, RIG, RIBr, RIM, RIByfy, RIAku, RIVa, LARK, IARK, BIM-koordinator, byggherreombud bygg, VVS, landmåling. Våre skoleplanleggere har bistått med bruker­prosesser for areal- og funksjonsprogrammering.

Trust

Damhusengens Skole, København, Danmark

Damhusengens skole blir en av Københavns største, med plass til 1900 elever. I tillegg til tradisjonell skole omfatter prosjektet barnehage, fritidssenter, samfunnshus, svømmebasseng og uteområder. Som en del av prosjektet skal en gammel skole rives og materialene herfra gjenbrukes. Entrepriseform: Totalentreprise, strategisk samarbeid Kunde: Københavns kommune Norconsults fag: Bygg, VVS, VA, ventilasjon, brann

Brick Visuals

Nye Fjellhamar skole, Lørenskog

Norges største barneskole, idrettsbygg med to flerbrukshaller og svømmehall samt tilhørende infrastruktur. Oppvarming basert på energibrønner samt sedum på alle tak. Skolebyggets energi­forbruk er hele 30.000 kWh/m2 lavere enn kravet for skolebygg. Entrepriseform: Samspillsentreprise med flere direkte parter i entrepriseavtalen Kunde: Lørenskog kommune/Betonmast Romerike AS Norconsults fag: RIBr, RIE, RIV

Norconsult

Namdalseid skole og idrettshall, Namsos

Namdalseid skole og idrettshall, Namsos Nybygg gir optimal driftsøkonomi og miljøkvaliteter. Bruk av pelletsbasert og vannbåren oppvarming av bygningsmasse og solfangere for oppvarming av vann. Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser Kunde: Namsos kommune Norconsults fag: LARK, RIV, RIE, RIBr, RIG, RIVA, VVS

"Å få bidra til at skolen blir en positiv samlingsarena som spiller inn på barn og unges levevilkår, også når skoleklokken ringer ut etter siste time, er noe av det mest meningsfulle med jobben min."
- Terje Børsum, sivilingeniør prosjekt­administrasjon i Norconsult

Ulf Celander

Trädgårdsstadens skola, Skövde, Sverige

Ny skole og idrettshall for 525 elever i en helt ny bydel. Skolen er planlagt og bygget med stor grad av fleksibilitet. Deler av bygget vil bli brukt som førskole, men kan med enkle grep bygges om og tas i bruk som skole. Norconsult har hatt ansvaret for design og prosjektering av bygningen og interiøret. Entrepriseform: Utførelsesentreprise Kunde: Skövde kommun Norconsults fag: Arkitektur

Nordic – Office of Architecture og Koht Arkitekter

Eikeli videregående skole og flerbrukshall, Bærum

Ombygging samt nybygg med skoledel og flerbrukshall, og høye miljøambisjoner: Breeam Excellent, Future Built-forbildeprosjekt, N-Zero, og MOP – nært nullenergibygg med innovativ energilagring. Entrepriseform: Totalentreprise Kunde: Peab (byggherre: Viken fylkeskommune) Norconsults fag: Alle tekniske fag i forprosjekt. Detaljprosjektet: BREEAM AP, BREEAM revisor, PGL, RIB, LARK, RIM, RIByfy, RIEnergi, RIAku, RIBr, RIVa, RIG og økologi. Arkitekt: Nordic – Office of Architecture.

HLM Arkitektur/ 3RW Arkitekter

Stangeland barneskole og idrettshall, Karmøy

Blir en av landets største barneskoler. Skolen er planlagt som et signalbygg for bærekraft, og bygges som passivhus. Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag Kunde: Karmøy kommune Norconsults fag: RIVA, RIAku, RIB, RIBr, RIG, RIVei, LARK. Våre skoleplanleggere har bistått Karmøy kommune med utredning av skolestruktur, brukerprosesser og utarbeidelse av areal- og funksjonsprogram for ny sentralskole og idrettshall.

Norconsults skolemiljø i ny podcast

Norconsults skolemiljø jobber med planlegging og prosjektering av skole- og undervisningsbygg over hele landet. Skoleprogrammering – som skjer helt uten koding – er tema i den denne utgaven av Norconsults podcast, Prosjektkontoret. De tre skoleprogrammerne er Reidunn Waag, Espen Storstrand og Sigrid Hestnes, alle jobber i Norconsult.